مهم‌ترین ویژگی مدرنیته رهاسازی دستاوردهای فکری از دین است/ تعریف «مک‌اینرنی» از مدرنیته