اطلاعیه سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت آغاز دهه وقف