ظهور چقدر نزدیک است؟/ عدالتی که حضرت ولی عصر(عج) محقق خواهد کرد