ماجرای طلب حلالیت پیامبر(ص) از مردم به روایت رهبر انقلاب