سروده‌هایی‌ در رثای امام حسن(ع): « نکشت زهر تو را خاطرات مادر کشت»