نشستی برای علاقه‌مندان به شناخت شمس تبریزی در شهرکتاب