مهدی آصفی: مداحِ مغرض نه اما ناآگاه داریم/ برای مداحان جوان، ذکر صلوات می‌گیرم