مرزهای تشیّع قم و تهران/ واژه رحلت یا شهادت در سالروز ۲۸ صفر؟