سید مجید بنی‌فاطمه/ "کریم اونه که مارو خودش صدا می‌زنه"