فیلم مستند |اسنادی درباره شهادت مرحوم کافی؛ پایان زندگی در آمبولانس