فیلم مستند| اسنادی درباره شهادت مرحوم کافی؛ پایان زندگی در آمبولانس