علامه عاملی از برجسته‌ترین سیره‌ نگاران جهان اسلام بود