«شوکران» به آنتن بازمی‌گردد/ مهمانان فصل جدید معرفی شدند