تسلیت ۸ مرجع تقلید برای درگذشت تاریخ‌نگار لبنانی و مراسم گرامیداشتی در قم