پیام تسلیت ابراهیمی ترکمان در پی درگذشت طوبی کرمانی