سعیدیان: جلوه‌های خداوند در استماع قرآن متجلی می‌شود