سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی ورثه الانبیاء برگزار می شود