قدردانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از زحمات پلیس در ایام اربعین