حمایت سازمان اوقاف از شرکت‎های دانش‌بنیان برای مقابله با تحریم ها