دیدار تولیت آستان قدس رضوی با سه جوان فعال و برگزیده ایرانی