گرامیداشت شهدای مدافع سلامت تهران با برگزاری محفل قرآنی