فراخوان ثبت نام دومین دوره آموزشی یک‌ساله فکر معاصر عربی