خاطره‌ای از اقدام آیت الله مصباح در خاموشی اختلاف شیعه و سنی استان فارس