مراسم دعای کمیل این هفته با نوای حاج صادق آهنگران برگزار می شود