نزدیک‌ترین انسان‌ها به خدا در روز قیامت در کلام امام علی (ع)