پایان مرحله اول سنگ کاری ایوان طلای حرم مطهر حضرت عباس(ع)