رهبر انقلاب الگوی برتر امامت جمعه هستند/ایشان تریبون نمازجمعه را از متهم شدن به جناحی بودن حفظ کردند