جهادی‌ها راه مولا علی (ع) را ادامه می‌دهند/ از کمک به محرومان تا سرپرستی ایتام در روز پدر