تدابیر نجات‌بخش رهبر انقلاب در «ساحل آرامش» تبیین می‌شود