حکمت نامگذاری ماه شعبان در بیان معصومین/ ماهی که پاداش نیکی‌ها ۷۰برابر می‌شود