پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات به مدیر تشکل‌های دینی استان تهران