حریزاوی: مدیران از سفر برگشته ممنوعیت‌های ماه رمضان را وضع می‌کنند