ویژه برنامه عبرات در سالروز شهادت آیت الله صدر برگزار می شود