دعای روز بیست و یکم ماه رمضان / بهترین ابزار برای بستن مسیر شیطان