مساله مهم، حضور حداکثری پای صندوق‌ رای است/نگرانی از زوال اخلاق و لطمه به حیثیت نظام در مناظره‌ها