چرا "ناکثین" پای عهد خود باقی نماندند؟ / عاقبت تکبر و سهم‌خواهی