کنفرانس بین‌المللی فلسفه و فیلسوفان آمریکای لاتین برگزار می شود