مراسم رونمایی از ۴ اثر بنیاد فرهنگی امامت برگزار می شود