نشست «مقاومت و همگرایی در جهان اسلام» برگزار می شود