دومین نشست علمی زن در روایات و احادیث برگزار می‌شود