تصویب کلیت شاخص‌های انتصاب مدیران قرآنی/ رونمایی از سامانه ارزیابی و رصد فعالیتها