عزاداری طولانی مدت، باعث دین زدگی می شود/ موارد عرفی عزاداری بی‌رویه توسعه پیدا کرده است