توجه ویژه اسلام به حقوق زنان و ارتقاء جایگاه آنان در جامعه/ اسلام دختران را مایه برکت و رحمت می‌داند