یادداشت| خلأ وجود عالمان دینی در تهران و شهرهای بزرگ