آیت‌الله مصباح یزدی از گفتن "نمی‌دانم" ابایی نداشت