رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب شد