سومین کنگره «نماز، سلامت روان و نشاط معنوی» برگزار می شود