منتقدان جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی نظرات خود را اعلام کنند