جامعه با فیلسوفان بیدار می‌شود/ باید به آینده فرهنگی کشور امید داشت