یادداشت|یادی از نشان «پایگاه انقلاب» بر سینه­ مسجد قبا